Pes má jediný životný cieľ: venovať svoje srdce. J. R. Ackerley


Čo je to vlastne kynológia?

20.03.2011 11:15

     Kynológia je zjednodušene veda o psoch (gr. kynos = pes a lat. logos = veda; canis = rodové označenie psovitých šeliem v latinčine). Kynologická veda má francúzsky pôvod.

     Kynológia sa zaoberá psom ako najstarším a najbližším spoločníkom človeka všeobecne, čiže spája vedomosti o pôvode a genetike psa, šľachtiteľstvo psích plemien, výcvik psov a prácu so psami, psie športy, chov a odchov psov, ošetrovanie a starostlivosť o psov a okrajovo aj časti veterinárneho lekárstva a psiu psychológiu.

Na Slovensku kynológiu zastrešuje Slovenská kynologická jednota (SKJ), ktorá je členom Medzinárodnej kynologickej federácie FCI.

     Kynológia je dôležitá, pomáha ľuďom, napríklad výcvik slepeckých, policajjných psvo, výcvik psov určených na canisterapiu a podobne.

 

—————

Späť