Pes má jediný životný cieľ: venovať svoje srdce. J. R. Ackerley


Základné povely - sadni, ľahni

20.03.2011 13:57

Povel Sadni

Postup pri učení povelu:

1.Stojte pred psom a držte odmenu v ruke o niečo vyššie, ako je hlava vášho psa.

2.Pomaly pohnite pochúťkou priamo dozadu ponad hlavu vášho psa. Tým ho donútite, že zdvihne ňufák nahor a zadok spustí k zemi. Ak si nesadne,pohybujte pochúťkou smerom dozadu k jeho chvostu.V okamihu,keď sa zadkom dotkne zeme,dajte mu odmenu a jeho správanie pochváľte slovom "Dobre!"

3.Ak pes nereaguje na pochúťku,ukazovákom a palcom mu zatlačte na bedrá z oboch strán zhora nad bedrovými kosťami.V tej istej chvíli potiahnite vôdzku nahor, aby si sadol. Pochváľte a odmeňte ho keď si sadá.

4.Keď sa pes naučí normálne si sadnúť, počkajte niekoľko sekúnd až potom ho odmeňte. Pamätajte si, že ho môžete odmeniť, len kým je v správnej pozícii-v sede.

Čo očakávať:Tento povel sa môžu začať učiť už 6-týždňové šteniatka a je to často prvý cvik, ktorý sa psy naučia.Už v priebehu prvého týždňa uvidíte pokrok!

Problémy:

Môj pes skáče na ruku s odmenou: Držte odmenu nižšie tak, že na ňu dosiahne aj postojačky.

Môj pes si sadne ale stále vstáva: Jemným, ale ráznym spôsobom neprestávajte vracať psa späť do sedu.Keď si na to zvykne, nemal by prerušiť sed, kým mu to nedovolíte.

 Rada:Prikážte vášmu psovi sedieť pred každým jedením.To posilňuje vašu pozíciu vodcu svorky a je to jednoducho dobrá výchova.

 

 

Povel ĽAHNI

Postup pri učení povelu ľahni:

1.Keď pes sedí pred vami, držte mu odmenu pred ňufákom a pomaly ju znižujte k zemi.

2.Ak máte šťastie pes bude sledovať odmenu nosom a ľahne si,vtedy mu môžete odmenu dať a pochváliť ho. Pamätajte na to, že ho môžete odmeniť len vtedy kým je v správnej pozícii-teda keď leží.Ak sa váš pes zhrbí namiesto toho, aby si ľahol, posúvajte odmenu pomaly po dlážke k nemu medzi predné labky alebo smerom preč od neho.Môže to zabrať trochu času, ale pes by si mal napokon ľahnúť.

3.Ak pes nereaguje na pochúťku, jemne mu zatlačte na lopatky, tlačte smerom nadol a nabok. Odmeňte psa až keď si ľahne na zem.Je vždy lepšie prinútiť psa zaujať túto polohu bez fyzickej manipulácie.

4.Keď sa váš pes naučí líhať si, postupne odďaľujte odovzdanie odmeny. Keď pes leží, povedzte "počkaj,počkaj" a potom"dobrý" a dajte mu odmenu.Menením časového úseku pred odmenením udržíte jeho pozornosť.  Pes by sa nemal pohnúť z polohy v ľahu,kým mu to nedovolíte povelom "V poriadku!"

Čo očakávať: Pastierske plemená a pokojné či mohutné psy často ľahšie zaujmú pozíciu v ľahu ako dlhonohé psy, psy s hlbokou hruďou a hyperaktívne psy.Tento cvik sa môžu naučiť šteniatka a psy každého veku.

Problémy:

Môj pes odmieta splniť tento príkaz: Keď si pred vás váš pes ľahne znamená to, že je vám podriadený.Zhodnoťte svoje postavenie vodcu svorky.

Môj pes nezostáva ležať:Ak vstane, neodmeňte ho a znovu ho prinúťte ľahnúť si.Ak sa postavíte na vôdzku, prinútite ho zostať ležať a napraviť svoje správanie.

Môj pes si ľahne v jednej miestnosti ale v druhej už nie: Dávajte pozor na povrch podlahy.Krátkosrsté psy často odmietajú líhať si na tvrdú podlahu.Vyskúšajte koberec alebo uterák.

—————

Späť